چهارشنبه, 09 اسفند,1402

پیوندها

عنوان سایت آدرس سایت زمینه فعالیت
انجمن پزشکان کودکان ایران irpediatrics.com انجمن پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی behdasht.gov.ir بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران irimc.org نظام پزشکی
پايگاه جامع آموزش و ارتقاي فرهنگ سلامت salamat.gov.ir فرهنگ سلامت
اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت imed.ir تجهیزات پزشکی
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت it.behdasht.gov.ir فناوری اطلاعات
دبیرخانه سیاستگذاری سلامت siasat.behdasht.gov.ir سیاستگذاری سلامت
نقشه سلامت ايران 1404 ihm.behdasht.gov.ir نقشه سلامت ایران
معاونت پرستاری وزارت بهداشت dn.behdasht.gov.ir پرستاری
معاونت آموزشي وزارت بهداشت dme.behdasht.gov.ir آموزش
مركز سنجش آموزش پزشكي sanjeshp.behdasht.gov.ir سنجش آموزش پزشکی
انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران ispmr.ir طب فیزیکی و توانبخشی
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت hbi.ir تحقیقات و فناوری
سامانه ملي مديريت اطلاعات پژوهشي پزشكي research.ac.ir پژوهش پزشکی
مرکز مدیریت تحقیقات، آموزش و مراقبت از بیماری سرطان bcancer.ir بیماری سرطان
جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی razi.research.ac.ir تحقیقات پزشکی
معاونت درمان وزارت بهداشت medcare.behdasht.gov.ir درمان
مرکز اورژانس تهران ems115.behdasht.gov.ir اورژانس پزشکی
معاونت بهداشت وزارت بهداشت health.behdasht.gov.ir بهداشت
آموزش سلامت همگانی iec.behdasht.gov.ir آموزش سلامت همگانی
سازمان غذا و دارو fdo.behdasht.gov.ir غذا و دارو
انستیتو پاستور fa.pasteur.ac.ir پژوهش پزشکی