چهارشنبه, 09 اسفند,1402

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه خرداد 1395)

چهارشنبه دوم تیرماه ۹۵حضور در برنامه خانواده یک شبکه اول سیما ساعت ۱۱ صبح برنامه نوشدارو موضوع عفونت های ادراری

چهار شنبه ۱۹ خرداد ۹۵ ساعت ۱۱ صبح حضور در برنامه خانواده ۱ شبکه اول سیما موضوع اسهال و استفراغ در کودکان مشاهده ویدئو