چهارشنبه, 09 اسفند,1402

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه شهریور 1395)

واکسن انفلونزای ۲۰۱۶-۱۷ تهیه شده و واکسناسیون در گروه های زیر که مایل باشند انجام می شود: ۱ـشیرخواران و کودکان از ۶ ماه تا ۱۸ سال ۲ـخانم های جوان باردار یا انها که قصد باردار شدن دارند ۳ـافراد بالای ۶۰ سال ۴ـمبتلایان به بیماریهای تنفسی مثل آسم و ...