جمعه, 07 آذر,1399

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه تیر 1395)

تب بدون کانون در شیر خواران سه تا سی و شش ماهfwls

مقدمه   تب یکی از شایعترین شکایات در سنین کودکی است طوریکه بر اساس آمار هر کودکی پیش از سومین سالگرد تولدش دستکم یک بار به این دلیل مراجعه میکند و اصولا یک سوم مراجعات پزشکی در کودکان به علت تب است. تعریف وقتی کودکی در سنین سه تا ۳۶ماه یعنی ...