پنجشنبه, 10 خرداد,1403

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه مهر 1395)
کولیک شیرخواران(قولنج)

مقدمه یکی از شایعترین و در عین حال ا ز رنج آور ترین مشکلات نوزادان و شیرخواران قولنج یا همان کولیک شیرخوار ان است...والدین بخصوص والدین جوانی که برای اولین بار صاحب فرزند شده اند ،بسیار نگران و مضطرب می شوند،چه بسا بارها،بخصوص شب ها و نیمه شب ها ی...
گریه شیرخواران
گریه شیرخواران
17 مهر 1395 21:56

مقدمه شیرخواران نرمال بین ۱ تا ۴ ساعت در شبانه روز گریه میکنند.گاهی به والدین مضطرب و خسته از گریه های بیمارانم نیمشوخی و نیم جدی میگویم وقتی فرزندتان گریه میکند،خوشحال باشید،مگر شیرخوار شماچه کار دیگری برای ابراز وجود و حیات میتواند بکند؟و حقیقتی د...