پنجشنبه, 10 خرداد,1403

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه اردیبهشت 1395)
شستشوي دست ها
شستشوي دست ها
14 اردیبهشت 1395 10:37

١٦ارديبهشت از طرف سازمان بهداشت جهاني به عنوان روز جهاني شستشوي دست ها ناميده شده است.امروزه با مطالعات فراوان دانشمندان علوم بيماريهاي عفوني،متخصصين بهداشت،متخصصين بخش هاي مراقبت هاي ويژه بخصوص در كودكان و نوزادان و كليه بخش هاي بيمارستاني شستشوي دس...