پنجشنبه, 10 خرداد,1403

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه بهمن 1395)
خواب در کودکان
خواب در کودکان
16 بهمن 1395 10:32

مقدمه قصه پر غصه بدخوابی های نوزادن،شیرخواران و کودکان ،داستان پیچیده ای است.اولا این خواب بخصوص خواب شبانه عامل ضروری و لازم و موثر در رشد و نمو شیرخواران بخصوص در دو سال اول زندگی،چه به لحاظ فیزیکی و جسمی به دلیل اوج هورمون رشد در خواب عمیق و چه ب...

تعریف مقصود از مراحل نمو همان مراحل رشد ذهنی ،هوشی،حرکتی یا مراحل پیشرفت توانمندی های کودکان و شیرخواران نرمال است.باید در ویزیت های منظم از بدو تولد متخصصین کودکان ضمن انجام معاینات کامل جسمی و بررسی رشد جسمی،وزن،قد،و دور سر ، هوش و پیشرفت توانمندی...