یکشنبه, 01 خرداد,1401

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه مرداد 1395)
عفونت های شایع تنفسی در کودکان

مقدمه عفونت های تنفسی متاسفانه شایعترین و مهمترین عوامل منجر به بستری و مرگ و میر در سنین نوزادی و کودکی هستند.گرچه غالب این موارد ویروسی بوده و داری سیر چندان شدیدی نیستند و خودبخود بهبود می یابند،اما هستند بیماریهای ویروسی که گرفتاریهای تنفسی شدی...