پنجشنبه, 10 خرداد,1403

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه بهمن 1394)
رفلاكس معده  GER.                    GERD
رفلاكس معده GER. GERD
13 بهمن 1394 11:22

مقدمه عبور يا بازگشت محتويات معده به مري(مري لوله اي است كه غذا را از دهان به معده هدايت ميكند،محل اتصال مري به معده را كارديا يا LES مي گويند) همان رفلاكس اسيد يا رفلاكس است.در شيرخواران سالم گاها اين پديده ٣٠بار در روز اتفاق ميافتد كه برخي موارد ا...
تغذيه كمكي شيرخواران تا دو سالگي

مقدمه در طول دوران فعاليت به عنوان متخصص كودكان در ارتباط با مادران چه در جلسات حضوري و چه در گروه تلگرامي كه بامادران بيمارانم دارم يكي از نگراني ها و پر تعدادترين سئوال ها ي آنها در مورد تغذيه فرزندانشان است و اين نگراني گاها تا سالهاي بعد باقي...