پنجشنبه, 10 خرداد,1403

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه آذر 1394)

تعريف انفلونزاي خوكي بيماري تنفسي خوك هاست كه بوسيله ويروس نوع A انفلونزا إيجاد ميشود اين ويروس معمولا در خوك ها موجب همه گيري ميشود اما گاها در اثر تغييراتي كه در ويروس اتفاق ميافتد نوع خاص يا متفاوتي از آن كه اصطلاحا نوع variant ناميده ميشود قابلي...
ايكتر يا زردي نوزادان

مقدمه زردي نوزادان يكي از رايج ترين مشكلات نوزادان است كه در اغلب قريب به اتفاق ايشان بروز ميكند و ميتواند موجبات نگراني و مراجعات مكرر والدين عزيز بخصوص والدين جواني كه براي اولين بار صاحب فرزندي شده اند را فراهم كند،ضمنا مهمترين نكته در مورد آن اي...