یکشنبه, 01 خرداد,1401

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه فروردین 1395)
ختنه. Circumcision
28 فروردین 1395 16:30

مقدمه ختنه در پسران برداشتن پوست إضافي آلت مردانه يا همان foreskin است.تاريخچه ختنه به دوران باستان بر مي گردد.در مصر باستان پيش از عهد بابل ختنه براي بهبود بهداشت پسران انجام مي شد،پس از ظهور اديان الهي اين اقدام از أصول اديان اسلام و يهوديت بوده ...