جمعه, 07 آذر,1399

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه مرداد 1395)

عفونت های شایع تنفسی در کودکان

مقدمه عفونت های تنفسی متاسفانه شایعترین  و مهمترین عوامل منجر به بستری و مرگ و میر در سنین نوزادی و کودکی هستند.گرچه غالب این موارد ویروسی بوده و داری سیر چندان شدیدی نیستند و خودبخود بهبود می یابند،اما هستند بیماریهای ویروسی که گرفتاریهای تنفس...